En bil kraschar. Vad gör du?

För den som inte är utbildad är det inte helt lätt att veta hur man ska agera om man råkar vara först på en olycksplats. Henning Landin arbetar som narkossköterska i akutbil, som tillsammans med ambulans åker på större olyckor. Artikeln är ett sammandrag av intervjun med Henning Landin. Hela intervjun hör du i avsnittet Läs mer om En bil kraschar. Vad gör du?[…]