januari 31, 2018

OM SLUMPENS HJÄLTAR

I en tid där retoriken och tonen i det offentliga samtalet är hård och där samhället ifrågasätts, skapas rädsla. Tilliten till varandra och till institutioner minskar.  Det är en spiral som går nedåt, i allt snabbare hastighet.

I det läget är civilkurage en viktig pusselbit att skapa ett tryggt samhället.

Den hälsosamma konsumtionen
”Kurage är nästan lika smittsamt som rädsla”. Orden är uttalade av Brian Palmer, forskare inom civilkurage och som föreläst i ämnet på Harvard. Han menar att verklighetsnära berättelser har stor betydelse för att göra oss modigare och påverka vårt beteende. Vi lär oss av goda exempel.

Med andra ord, när vi konsumerar hjältehistorier lär vi oss att ta efter det beteendet, det ger oss kunskap och inspiration.

Det var en av drivkrafterna till att starta podcasten Slumpens Hjältar. Det är starka historier som berör och som lyssnare stannar man kvar i historien för att ta till sig kunskap från experterna. Syftet är helt enkelt att inspirera fler att våga och vilja ingripa. Vi måste se till det personliga ansvaret.

Civilkurage som superkraft
Givet den positiva kraften i civilkurage är detta något som samhället borde arbeta med strategiskt, som en  naturligt inkluderad del i ledarskapet. Att lyfta förebilder är ett sätt att visa hur samhället vill att landets medborgare ska uppträda vid olyckor eller andra missförhållanden. Precis på samma sätt arbetar alla framgångsrika företag med sitt ledarskap genom att lyfta personer som agerar ”rätt”. Personer som ingriper är viktiga kulturbärare för ett samhälle där vi ställer upp för varandra.

Personer med civilkurage är alltså viktiga för att Sverige ska fortsätta vara fantastiskt.

Precis lika viktigt som att hylla personer är det att stötta de som ingriper, vilket är själva grunden i samhällskontraktet. Vi måste veta att vi backas upp när vi kliver fram. Med mer fokus på civilkurage skapar vi ett samhälle som genomsyras av mod, medmänsklighet och personer som kliver fram och agerar.

Mål och vision
Slumpens Hjältar arbetar för att mod och medmänsklighet ska bli normen för hur vi är mot varandra och hur vi agerar i vår gemensamma strävan för ett tryggt samhälle.

Vägen dit är att lyfta förebilder som inspirerar och att samhället tydligare visar betydelsen av civilkurage genom att hylla och stötta personers om ingriper.